Te Waipounamu

(location) South Island of New Zealand – sometimes written as Te Wai Pounamu, Te Wāhi Pounamu or Te Wāi Pounamu.

« Back to Glossary Index